top of page

ליבּה בטלוויזיה

הנכם מוזמנים לצפות בפרקים מתוך התוכנית "עבודה עברית" בה השתתפנו, מנכ"ליות "ליבּה", באפריל-מאי 2010 בערוץ 2.

התוכנית עוסקת בעולם העבודה הישראלי על כל פניו וגווניו ומביאה לצופים עצות, הכוונה ושיתוף ידע בתחומי העסקה, חיפוש עבודה, התנהלות נכונה בפיתוח קריירה וסקירה של תחומי עבודה רבים לרבות שוק ההייטק.

במסגרת התוכנית השתתפנו בפינה קבועה בה שוחחנו ושיתפנו את הצופים בנושאי גיוס מרכזיים בעולם ההייטק. 

להלן 6 פרקים לצפייה:

תוכנית 1: ליבה - חברת בוטיק להשמה בהייטק
בתוכנית זו שוחחנו על חשיבותה ויתרונותיה של חברת בוטיק להשמה כגוף דוחף ומקשר בין המועמד ללקוח.

תוכנית 2: חשיבות הראיון הטלפוני
בתוכנית זו שוחחנו על הראיון הטלפוני כגורם מהותי ומכריע בתהליכי חיפוש עבודה הן בחברות השמה והן בחברות היי טק. עמדנו על הצורך לשתף ולהתנהל בצורה עניינית ושיתופית מול המראיין הטלפוני.

תוכנית 3: ראיון משאבי אנוש
בתוכנית זו העלינו את נושא ראיון משאבי אנוש בארגונים כשלב מכריע בתהליך קבלת מועמד לעבודה.

תוכנית 4: פיתוח קריירה
בתוכנית זו אנו משוחחות על פיתוח קריירה ועל התנהלות נכונה בפיתוח קריירה של מועמד בעולם ההיי טק.
ניסינו להעניק כלים ועצות ביחס לשיקולים ולמניעים שאמורים להשפיע על מועמד בבחירת מקומות העבודה הבאים שלו.

תוכנית 5: השתלבות יוצאי יחידות טכנולוגיות בשוק ההיי טק
בתוכנית זו אנו מעלות את היתרונות שבגיוס מועמדים טכנולוגיים יוצאי צבא ואת האופן בו ניתן לשלבם בקלות בתעשיית ההיי טק הישראלית.

bottom of page